Anslutningsfel, kommer automatiskt att försöka återupprätta anslutningen. Om detta meddelande kvarstår, prova uppdatera sidan


Tipsar!

Du kan importera din egen adressbok genom att klicka på Lägg till från fil ... länk. Filen kan ha Excel, csv, vcf eller txt-format.


Du kan spara mottagare till en ny lista genom att välja Spara mottagare från Till-menyn. Du kan skapa så många listor som du vill.


Du kan klistra in mottagarnas nummer från Urklipp till Till-fält. Numren kommer att samlas in automatiskt från inklistrade texten.


Om du ofta skickar samma meddelanden till kunder, spara meddelandet som en mall under Meddelande-menyn.